Hampshire Down

Het schaap met toekomst!!!

 

 

 Fokdoel Hampshire Down Vlaanderen.

 

 Ons fok doel is het kweken van vleesschapen, in het bijzonder het produceren van zuiglammeren ( paaslammeren ), op een  economische verantwoorde en diervriendelijke manier die tegelijkertijd voldoet aan de voorgeschreven rasstandaard.

 

 De doelstelling is het kweken van een Hampshire Down die voldoende lang en groot is. We streven naar een goede

 ontwikkeling met behoud van zijn goede vleeskwaliteiten. Vruchtbaarheid is van groot belang. Een mooie en fiere

 uitstraling zet een parel op de kroon van het fokken. Dit robuust ras moet ook een sterk en goed beenwerk bezitten,

 de lammeren moeten vanaf de geboorte een regelmatige groei vertonen.

 

 Dat een schaap voldoende lang moet zijn, heeft verschillende redenen. Er moet ruimte zijn voor de vlotte ontwikkeling van  lammeren zonder dat de ooi ook maar enige hinder ondervindt. De ooi moet bovendien ook nog plaats bieden voor de

 voederopname  op het einde van de dracht, hierbij mogen ook de longen niet onder druk komen te staan. In de zoogperiode

 moet de ooi voldoende  ruwvoer kunnen opnemen om voldoende melk te kunnen produceren waardoor bij het zogen van de  lammeren een regelmatige groei  verzekerd kan worden. Door te kiezen voor een schaap met voldoende ruimte, kiezen we

 ook voor een vlot verloop van de geboorte.

 

 De vleeskwaliteit moeten we proberen te behouden met het oog op het leveren van een prima paaslam. Op die manier blijft de  Hampshire Down ook interessant als vleeslam vaderdier. Om de goede ontwikkeling te verzekeren kiezen we ook voor dieren

 die voldoende breed zijn zodat er een ruim bekken is waar de lammeren probleemloos door kunnen.

 

 Om de vruchtbaarheid bij de Hampshire Down te verbeteren kunnen we best op tweelingen sorteren bij oudere ooien, ooien die  meermaals tweelingen geven op een leeftijd van 4 jaar- 3 worpen met 5 lammeren of meer. Zo komen we automatisch tot  gemakkelijk bevallingen omdat bij meerlingen het geboortegewicht iets kleiner is.

 

 De groei van de lammeren wordt regelmatig gevolgd en zo kan men door de jaren heen vergelijken.

 

 Het houden van onze Hampshire Down voor het grote publiek krijgt hierdoor ook een betere aanzien, wat voor fokker en dier  voordelig is.

 

 Om tot een optimaal resultaat te komen bij het kweken is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk van hoger genoemde

 eigenschappen in de fokram aanwezig zijn.     

 

 

 De rascommissie. 

 Hampshire Down Vlaanderen.